FAQ

VAŽNO! Obavezno pročitajte!

Prilikom prijema vašeg laptopa na servis, popunjava se servisni list koji sadrži podatke o vlasniku, vrsti kvara, stanju i opremi koja se zaprimi uz laptop.

Nakon prijema laptopa na servis, naša je obaveza da napravimo kvalitetnu dijagnostiku kvara i obavijestimo vas u što kraćem roku ili najkasnije za 3 dana od dana prijema. U izuzetnim slučajevima, taj rok može biti duži od 3 dana, a vaše je pravo da nazovete servis i informišete se o uređaju koji ste ostavili na popravku.

Ako kvar na vašem punjaču ili laptopu ne prelazi iznos od 20 KM, nismo dužni da tražimo vašu saglasnost, već odmah pristupamo popravci.
Popravke skuplje od 20 KM, nećemo započinjati dok vas ne obavijestimo i dobijemo vašu saglasnost da možemo pristupiti otkljanjanju kvara.

Laptop možete preuzeti samo uz predočenje servisnog lista, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 sati, a van ovog vremena samo uz uzajamni dogovor.

Prilikom preuzimanja, vlasnik je dužan da provjeri da li je laptop kompletan (punjač, napojni kabl, torba, itd.), jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Dijagnostika kvarova na vašem laptopu je BESPLATNA !

Korisnik usluga obavezan je da preuzme svoj laptop sa servisa najkasnije 30 dana nakon primitka obavještenja o preuzimanju.
U slučaju da ga korisnik ne preuzme u navedenom roku, servis ima pravo da ga proda ili rastavi u dijelove, a u cilju pokrivanja troškova nastalih defektacijom, popravkom i skladištenjem.

Garancija na ugrađene nove dijelove iznosi 6 (šest) mjeseci, a na polovne dijelove iznosi 30 (trideset) dana.

—————

Gdje se nalazi SET Computers?

Laptop servis SET Computers se nalazi u Gundulićevoj 68, u zgradi preko puta Borčevog stadiona. Ulaz u servis je sa zadnje strane zgrade, iza FastFood Pizzete, na ulazu u parking zgrade.

—————

Kada mogu da donesem laptop na popravku?

Laptop možete donijeti na popravku svaki dan, osim nedelje, u vremenu od 09.00 do 15.00 sati. U isto vrijeme možete i podignuti laptop nakon izvršene popravke, ako ste dobili obavijest da je laptop završen.

—————

Trebam li donijeti samo laptop ili u kompletu sa punjačem?

Poželjno je da laptop donesete sa njegovim originalnim punjačem i baterijom.

—————

Prosula se tekućina (voda, sok, kafa...) po laptopu, šta da radim?

Ako ste prosuli tekućinu u toku rada na laptopu, isključite punjač iz laptopa. Ako laptop nastavi sa radom (dobra baterija), zaklopite displej, okrenite laptop, otkopčajte bateriju i izvadite je iz ležišta. Laptop će se ugasiti.

NEMOJTE VIŠE DA POKUŠAVATE DA UKLJUČUJETE LAPTOP !

NEMOJTE DA POKUŠAVATE DA SUŠITE LAPTOP FENOM ILI GRIJALICOM !

Donesite laptop odmah u servis! Ako to niste u mogućnosti, okrenite laptop da tekućina iscuri iz njega i u najkraćem roku donesite laptop u servis. Ako je tekućina prodrla do matične ploče, postoji mogućnost da nakon nekoliko dana dođe do nepopravljivih oštećenja (oksidacija i destrukcija) na istoj. Zato, nemojte oklijevati sa dolaskom u servis, u vašem je interesu.

—————